KẾT QUẢ TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM

 

STT

TÁC GIẢ

TỈNH/THÀNH

1

Nguyễn Văn Trường

Bắc Ninh

2

Đỗ Văn Pháp

Đà Nẵng

3

Lê Quang Thiện

Đà Nẵng

4

Nguyễn Anh Cường

Đà Nẵng

5

Phùng Đức Dũng

Đà Nẵng

6

Võ Văn Việt

Đà Nẵng

7

Nguyễn Văn Luận

Đồng Tháp

8

Đặng Thanh Tùng

Hà Nội

9

Đinh Hải Ngọc

Hà Nội

10

Đinh Trần Gia Bảo

Hà Nội

11

Helena Van

Hà Nội

12

Lê Ngọc Huy

Hà Nội

13

Nguyễn  Sỹ  Tân

Hà Nội

14

Nguyễn Bình Quang

Hà Nội

15

Nguyễn Hồ Việt

Hà Nội

16

Nguyễn Ngọc Sơn

Hà Nội

17

Nguyễn Thành Trung

Hà Nội

18

Nguyễn Thị Minh Hải

Hà Nội

19

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

20

Phan Huy Thiệp

Hà Nội

21

Trịnh Dũng

Hà Nội

22

Trương Quang Hải

Hà Nội

23

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

24

Vũ Lâm

Hải Phòng

25

Nguyễn Hữu Thanh

Hưng Yên

26

Nguyen Trong Khanh

Lào Cai

27

Nguyễn Đức Nguyên

Ninh Bình

28

Đỗ Ngọc Thành

Phú Thọ

29

Đỗ Thu Quyên

Phú Thọ

30

Ngô Chí Thành

Phú Thọ

31

Nguyễn Vũ Hậu

Phú Thọ

32

Nguyễn Xuân Hưng

Phú Thọ

33

Vũ Mạnh Cường

Phú Thọ

34

Nguyễn Văn Hải

Quảng Bình

35

Phạm Văn Thức

Quảng Bình

36

Nguyễn Hiếu

Quảng Nam

37

Đỗ Trường Vinh

Sơn La

38

Hoàng Văn Thức (Hoàng Thức)

Sơn La

39

Nguyễn Mạnh Hải

Sơn La

40

Vũ Phi Long

Sơn La

41

Giang Sơn Đông

TP HCM

42

Lê Hoàng Mến

TP HCM

43

Phan Ngọc Anh

Tuyên Quang

44

Anh Đức Nguyễn

Yên Bái

45

Cầm Thanh Thảo

Yên Bái

46

Hoàng Đàn

Yên Bái

47

Lê Trung Kiên

Yên Bái

48

Nguyễn Đức Tuệ

Yên Bái

49

Nguyễn Quỳnh Đô

Yên Bái

50

Nguyễn Thái Hoàng

Yên Bái

51

Nguyễn Tuấn Vũ

Yên Bái

52

Nguyễn Văn Lịch

Yên Bái

53

Nguyễn Văn Miền (Thanh Miền)

Yên Bái

54

Phạm Pa Ri

Yên Bái

55

Trần Trung Hiếu

Yên Bái

56

Vũ Chiến

Yên Bái